Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande tillämpning av insatsarbetstid vid stril-bataljon

Officersförbundet väcker tvist för tre medlemmar som arbetat övertid under en helg och erhållit ersättning för insatsarbetstid istället för övertid.

Medlemmarna var planerade att ha jour på arbetsplatsen under helgen. Några dagar innan planerades arbetspassen om och arbetsgivaren planerade in ett antal pass insatsarbetstid. Korrekt hade varit att nyttja övertid för de arbetade timmarna.

Utöver den felaktiga ersättningen informerades arbetstagarna om förändringen först dagen innan de skulle börja sin jourtjänstgöring, trots att omplaneringen gjorts tidigare.

Ärna Officersförening har yrkat på övertidsersättning för de arbetade timmarna för de berörda medlemmarna istället för insatsarbetstid. Tvisten väcks av Officersförbundet med stöd av medbestämandelagen 35§. 

Officersförbundet förbehåller sig rätten att precisera eventuella yrkanden om eventuellt skadestånd vid ett senare tillfälle.