Hoppa till huvudinnehåll

Överenskommelse nådd vid tvist om insatsarbetstid vid eftersök på Lv6

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens i en tvist om insatsarbetstid vid eftersök på Luftvärnsregementet. Tvisten berör 43 medlemmar.

Officersförbundet inledde i juni 2016 en tvist med anledning av felaktig tillämpning av insatsarbetstid vid Lv 6 i samband med eftersök av en försvunnen person 15-18 juli 2016.

Försvarsmakten och Officersförbundet är överens om att lösa tvisten genom att Försvarsmakten totalt utbetalar 38 334 kronor till de medlemmar som deltog i verksamheten. Summan är skillnaden mellan redan utbetald ersättning för insatsarbetstid och den övertidsersättning som skulle ha utbetalats. Utbetalningen ska senast 25 juni 2017.

Om du undrar om du är berörd, kontalta OF Lv 6. Föreningen vet vilka de berörda medlemmarna är.