Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatstid vid övningsverksamhet

Officersförbundet väcker tvist för en medlem vid Militärregion Nord (MR N). Medlemmen har deltagit i ordinarie övningsverksamhet med ersatts med insatsarbetstid.

Medlemmen, tillhörande OF Bothnia, deltog i planerade uppgifter i samband med förbandet MR N:s ordinarie övningsverksamhet i februari. Medlemmen erhöll ersättning för insatsarbetstid. 

Officersförbundet menar att rätt ersättning är 25 timmars kvalificerad övertid samt 26 timmars jour.

Tvisten väcks med stöd av Medbestämmandelagen 35 §