Hoppa till huvudinnehåll

OF Bothnia begär ersättning för övertid och jour vid transitering

Officersförbundet anser att en arbetstagare vid Militärregion Norr ska få övertidsersättning för helgarbete vid transitering av norska förband.

Medlemmen har arbetet 24 övertidstimmar under en helg samt haft uppkommen jour. Försvarsmakten har felaktigt tillämpat insatsarbetstid. 

Officersförbundet väcker tvist med stöd av medbestämmandelagens 35§.