Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande brandbekämpning på Gotland

Officersförbundet begär utbetalning av övertid och jour för sex medlemmar vid Helikopterflottiljen som genomfört brandbekämpning på Gotland i maj.

En helikopter 16 med besättning deltog under en helg i brandsläckning på Gotland från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag.

Officersförbundet begär att de drabbade medlemmarna ska erhålla övertidsersättning för de timmar som de arbetade då de inte hade planerad arbetstid. 

OF Helikopter framhåller i framställan att det vid liknande insatser tidigare utbetalats ersättning för nödfallsövertid.

Begäran görs med stöd av medbestämmandelagen §35