Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid vid helikopterstöd till polisen

Officersförbundet väcker tvist rörande 17 medlemmar vid Helikopterflottiljen. De har felaktigt erhållit insatsarbetstid istället för ersättning för övertid och jour.

I april deltog sammanlagt 17 medlemmar vid OF Helikopter i stöd till polisen. Stödet gavs under slutet av april till början av maj. De tjänstgörande erhöll ersättning  för nationell insatsarbetstid där Officersförbundet menar att det borde ha utbetalats ersättning för (uppkommen) jour och/eller övertid. 

För nio medlemmar begär förbundet ersättning för jour och övertid under en period om ungefär fem dagar. För ytterligare åtta medlemmar begärs ersättning för jour och/eller övertid för en kortare period. 

Tvisten väcks med stöd av medbestämmandelagen § 35.