Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid vid helikopterstöd till polisen

Officersförbundet väcker tvist rörande stöd med helikoptertransport till polisen i april. Försvarsmakten betalade ut ersättning utifrån insatsarbetstid. Officersförbundet menar att jour och övertid är korrekt ersättning.

Officersförbundet menar att fem medlemmar tillhörande OF Helikopter ska ha ersättning för övertid och jour vid en stödinsats åt polisen i april. 

Tvisten väcks med stöd av medbestämmandelagen §35.