Hoppa till huvudinnehåll

Medlem på F21 fick skadestånd efter felaktig kvittning på lön

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om att en föräldraledig medlem på F21 under 2015 fick ett felaktigt avdrag på lönen.

Medlemmen bestred den summan, som handlade om en felaktigt utbetald semesterlönegaranti, men gavs trots det en kvittning på lönen. 

Förbundet och Försvarsmakten är övens om att avskriva hela skuldbeloppet om cireK 5500 kronor, dessutom erhåller medlemmen entt skadestånd om 5000 kronor för den felaktiga kvittningen. 

Officersförbundet väckte tvisten 17 juni 2016 utifrån kvittningslagen, samt hänvisade även till utfallet i en tidigare tvist.