Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid på Livgardet

Officersförbundet har väckt tvist med anledning av felaktigt nyttjande av insatsarbetstid för militärpolispersonal från Livgardet.

Livgardet har felaktigt planerat arbetstid för sin personal i samband med verksamhet i Sverige.

Tvisten väcks med stöd av medbestämmandelagens §64.