Hoppa till huvudinnehåll

Begäran om utbetalning av ogulden semesterersättning

Officersförbundet begär utbetalning av ogulden semester för en medlem på Högkvarteret

En medlem i Officersförbundet fick fem semesterdagar avdragna vid årsskiftet 2015-16. Dessa skulle ha utbetalats som ogulden semesterersättning senast på mars-lönen. 

Tvisten väcks med stöd av medbestämmandelagens §35.