Hoppa till huvudinnehåll

Tvist löst om ersättning för felaktig boendestandard vid tjänsteresa

Tvist löst på F17 gällande ersättning för felaktig boendestandard vid tjänsteresa

Försvarsmakten ska betala 10 000 kronor till Officersförbundet för brott mot kollektivavtal, i samband med ersättning för felaktig boendestantad i samband med tjänsteresa. Det har parterna nu kommit överens om. 

Officersföreningen vid F17 påkallade förhandling med anledning av att förbandet inte följt de anvisningar som finns gällande boendestandard i samband med tjänsteresa.

I stället hänvisade förbandet till att verksamheten genomfördes enligt ÖVA för att därigenom slippa kravet på boendestandard. Officersföreningen menar att ÖVA inte var tillämpligt för övningen i fråga. 

Tvisten väcktes med stöd av medbestämmandelagens §64 utifrån villkoren i Försvarsmaktens avtalssamling kapitel 10.