Hoppa till huvudinnehåll

OF Södra Skåningarna (P7) begär utbetalning av övertid

Officersförbundet har väckt tvist om att medlemmar erhållit felaktig ersättning i samband med en bevakningsuppgift.

Ett antal medlemmar vid OF Södra Skåningarna (P7) som deltog i bevakning av helikoptrar i november 2015 borde ha erhållit övertidsersättning, anser Officersförbundet. I stället fick de ersättning för insatsarbetstid.

Tvisten väcks med stöd av medbestämmandelagens §35 utifrån villkoren i Försvarsmaktens avtalssamling kapitel 4.

Officersförbundet och Försvarsmakten har inte hunnit inleda förhandling i ärendet.