Hoppa till huvudinnehåll

OF Skaraborg begär utbetalning av övertid

I samband med en transportskyddsuppgift i november 2015 begär Officersförbundet att övertid ska utbetalas.

Ett antal medlemmar som deltog i skydd av transport borde ha erhållit övertidsersättning anser Officersförbundet. Istället erhöll de ersättning för insatsarbetstid. 

Tvisten väcks med stöd av medbestämmandelagens §35 utifrån villkoren i Försvarsmaktens avtalssamling kapitel 4. 

Officersförbundet har föreslagit tid för förhandling och avvaktar Försvarsmaktens svar.