Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om eftersök vid P4 i oktober 2015 löst

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens i en tvist om insatsarbetstid vid eftersök genomfört i oktober 2015.

Officersförbundet tog i januari 2016 en tvist med anledning av felaktig tillämpning av insatsarbetstid vid P 4. Verksamheten var eftersök av en försvunnen person.

Försvarsmakten och Officersförbundet är överens om att lösa tvisten genom att Försvarsmakten totalt utbetalar 75 177 kronor till de medlemmar som deltog i verksamheten. Summan baserar sig på skillnaden mellan redan erhållen ersättning och övertidsersättning för den arbetade tiden.

Utbetalning ska senast 25 juni 2017. OF Skaraborgarna vet vilka de berörda medlemmarna är. Kontakta dem om du har frågor kring om du omfattas av denna tvist. 

Tvisten väcktes 19 januari 2016 och avslutades 25 april