Hoppa till huvudinnehåll

OF Skaraborg begär utbetalning av övertid vid Wilska kompaniet

Officersförbundet menar att insatsarbetstid nyttjas felaktigt under en övning i september 2015.

Officersförbundet yrkar på att Försvarsmakten redovisar vilken personal som arbetade vid tillfället och hur länge utöver planerad arbetstid. 

Officersförbundet anser att insatsarbetstid nyttjats felaktigt vid övningen. 

Tvisten begärdes med stöd av Medbestämmandelagens §35 i enlighet med Försvarsmaktens avtalssamling kapitel 4. 

Officersförbundet har föreslagit tid för förhandling och avvaktar svar från Försvarsmakten.