Hoppa till huvudinnehåll

Tvist på P4 om ersättning vid eftersök i april 2015 har lösts

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens i en tvist på P4 om insatsarbetstid vid eftersök efter en försvunnen person i april 2015.

Officersförbundet tog i januari 2016 en tvist med anledning av felaktig tillämpning av insatsarbetstid vid P 4 i april 2015. Verksamheten bestod eftersök av en försvunnen person.

Försvarsmakten och Officersförbundet är överens om att lösa tvisten genom att Försvarsmakten totalt utbetalar 47 026 kronor till de medlemmar som deltog i verksamheten. Utbetalning ska ske senast den 25 juni.

OF Skaraborgarna vet vilka de berörda medlemmarna är. Kontakta gärna dem om du har frågor kring denna tvist och om den berör dig. 

Tvisten väcktes 19 januari 2016 och löstes 25 april 2017.