Hoppa till huvudinnehåll

Felaktigt nyttjande av insatsarbetstid på Luftstridsskolan (LSS)

Officersförbundet har väckt tvist på grund av att två medlemmar erhållit felaktigt ersättning i samband med stöd till samhället.

Ärna Officersförening kräver att Luftstridsskolan ska betala ut övertidsersättning för de två medlemmar som beordrades till att lösa uppgifter i samband med en kraftig storm under hösten 2015.

Officersförbundet och Försvarsmakten har inte hunnit inleda förhandling i ärendet.