Hoppa till huvudinnehåll

Skadestånd till Officersförbundet på grund av semesterlönegarantin

Officersförbundet har erhållit 30 000 kronor i skadestånd från Försvarsmakten. Det blev utfallet i den tvist som handlade om att myndigheten inte informerade förbundet inför sitt agerande med semesterlönegarantiskulderna sommaren 2015.

Tvisten handlar om att Försvarsmakten inte tagit de kontakter med Officersförbundet som gällande samverkansavtal kräver i samband med hanteringen av den semesterlönegarantiskuld som uppstod sommaren 2015. 

Utöver det formella felet som avtalsbrottet innebar, menade Officersförbundet att förbundet genom myndighetens agerande inte gavs möjlighet att påverka Försvarsmaktens agerade, vilket drabbat medlemmarna negativt. 

Parterna endes om att Officersförbundet erhåller 30 000 kronor i skadestånd.

Tvisten väcktes 27 november 2015 och löstes 23 januari 2017.