Hoppa till huvudinnehåll

Begäran om utbetalning av traktamente på Trängregementet

Tvisten rör felaktig hantering av ÖVA-ersättningen på Trängregementet.

Förhandlingen är påkallad med stöd av medbestämmandelagen §35. 

Förhandling pågår.

Förbundet väntar på Försvarsmaktens svar.