Hoppa till huvudinnehåll

Tvist löst om felaktig lön löst

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens i en tvist gällande felaktig utbetalning av lön för en medlem.

Ärendet rör av FM hävdat löneskuld i samband med föräldraledighet. Runt 15 000 kronor för mycket ska ha utbetalats. Medlemmen hävdar att pengarna mottagits i god tro.

Officersförbundet och Försvarsmakten har enats om att av de bakomliggande orsakerna inte är av sådant art att de föranleder en nedsättning av fordran. Medlemmen ska betala tillbaka 15 000 kronor, med en betalningsplan om tolv månader. 

Tvisten väcktes 27 november september 2014 och avslutades 28 oktober 2016.