Hoppa till huvudinnehåll

Felaktig utbetalning av jourtillägg på P7

Officersföreningen Södra Skåningarna (P7) begär utbetalning av jourtillägg.

Tvisten rör ett antal medlemmar som tjänstgjort som insatschefer på förbandet.

Tvisten väckt med stöd av MBL § 35. 

Förhandlingar pågår.