Hoppa till huvudinnehåll

Tvist löst om eftersök på Trängregementet

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens i en tvist på Trängregementet om insatsarbetstid vid eftersök som genomförts i juni 2015.

Officersförbundet tog i juni 2015 en tvist med anledning av felaktig tillämpning av insatsarbetstid vid Trängregementet. Verksamheten var eftersök av en försvunnen person.

Försvarsmakten och Officersförbundet är överens om att lösa tvisten genom att Försvarsmakten totalt utbetalar 46 355 till de medlemmar som deltog i verksamheten. Summan är baserad på den ersättning som redan erhållits och den övertidsersättning som borde ha utgått.

Utbetalning ska ske senast den 25 juni.

Tvisten berör 13 medlemmar. OF TrängR vet vilka de berörda medlemmarna är. Undrar du om denna tvist rör dig, kontakta OF TrängR.