Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om felaktig lön löst

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens i tvist gällande felaktig lön för en medlem.

Försvarsmakten har ett och ett halv år i efterhand konstaterat att felaktig lön om runt 26 000 kronor har utbetalats i samband med tillfällig föräldrapenning och kräver återbetalning. Medlemmen hävdar att pengarna mottagits i god tro.

Officersförbundet och Försvarsmakten har enats om att av de 26 000 kronorna ska medlemmen betala tillbaka 18 000 kronor. Pengarna ska återbetalas med en betalningsplan på sex månader. 

Tvisten väcktes 11 september 2014 och avslutades 28 oktober 2016.