Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande verksamhet i Uganda

Tvist rörande ersättningar och villkor för medlemmar tjänstgörande i en utbildningsinsats för SWEDINT i Uganda 2013.

Förhandlingar pågår. 

Officersförbundet väntar på reaktion från Försvarsmakten.