Hoppa till huvudinnehåll

Pågående tvister

Just nu har förbundet 30 pågående tvister och 14 vilande tvister. De 14 som är lagda i vilande berör insatsarbetstid och ÖVA för de sjögående förbanden som är lagda vilande i väntan på utfallet av förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal. Sedan oktober 2010 har förbundets medlemmar haft 178 tvister med arbetsgivaren.

Nytillkomna tvister rörande felaktigt nyttjande av insatsarbetstid har inte vilandeförklarats då förhandlingarna med FM inte rör sig framåt med önskvärd hastighet.