Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående beredskapsersättning

Tvist angående beredskapsersättning vid Ledningsregimentet.

Tvisten handlar om huruvida 13 av Officersförbundets medlemmar vid LedR har rätt till beredskapsersättning. Officersförbundet yrkar på allmänt skadestånd till förbundet för kollektivavtalsbrott med 50 000 kr samt
skadestånd till medlemmarna.

Parterna enades om att arbetstagarna erhåller ersättningar att utbetalas av Försvarsmakten. Förhandlingen avslutas i enighet 2018-06-21.