Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående övertid vid tjänsteresa

Lokal tvisteförhandling angående övertidsuttag vid P4.

Parterna konstaterar kollektivavtalsbrott mot bakgrund av att övertidsuttaget under januari överstiger 50 timmar.

Parterna enades om att arbetstagarna erhåller ersättningar att utbetalas av Försvarsmakten och förhandlingarna avslutades 2018-09-07.