Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående utbetalning av övertidsersättning

Lokal tvisteförhandling enligt 35 § MBL angående felaktig övertidsersättning vid HKV.

OF HKV har begärt ekonomisk ersättning till åtta av sina medlemmar. Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid i april månad 2017 har hanterats felaktigt eller inte.

Förhandlingen avslutades i enighet den 26 september 2018 och justerades den 19 oktober 2018. Beloppen ska betalas snarast av Försvarsmakten till medlemmarna i samband med ordinarie löneutbetalning.