Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående jour och övertidsersättning

Lokal tvisteförhandling enligt 3 5 § MBL angående felaktig övertidsersättning vid Norrbottens regemente.

Bakgrunden till förbundets yrkande är att berörda medlemmar felaktigt erhållit ersättning motsvarande insatsverksamhet under
tid de rätteligen skulle erhållit övertidsersättning.

Parterna enades om att arbetstagarna erhåller ersättningar att utbetalas av Försvarsmakten och förhandlingarna avslutades 2018-04-13.