Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående felaktig ersättning

Lokal tvisteförhandling enligt 3 5 § MBL angående felaktig övertidsersättning vid Norrbottens flygflottilj.

Bakgrunden till förbundets yrkande är att berörda medlemmar under övning ACE felaktigt erhållit ersättning motsvarande insatsverksamhet under tid de rätteligen skulle erhållit övertidsersättning.

Parterna enades om att arbetstagarna erhåller ersättningar att utbetalas av Försvarsmakten och förhandlingarna avslutades 2018-04-13.