Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående felaktig ersättning

Lokal tvisteförhandling enligt 3 5 § MBL angående felaktig övertidsersättning vid på HKV.

Bakgrunden till förbundets yrkande är att berörd medlem felaktigt erhållit ersättning motsvarande insatsverksamhet när de
tjänstgjort vid ledighet.

Parterna enades om att arbetstagarna erhåller ersättningar att utbetalas av Försvarsmakten och förhandlingarna avslutades 2018-04-13.