Hoppa till huvudinnehåll

Tvist avseende felaktigt hanterad insatsarbetstid

Ersättningstvister 35§ MBL avseende övertidsersättning för arbetstagare vid Luftsstridsskolan.

Tvisten handlar huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med utryckning vid larm på förråd.

Arbetstagarna erhåller ersättningar att utbetalas av Försvarsmakten snarast, dock senast den 25 juli 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.