Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om beredskapsersättning för arbetstagare vid LedR

Med anledning av OF Enköpings begäran om utbetalning, av ekonomisk ersättning i samband med beredskap och uttag av ÖD ledighet, meddelade Officersförbundet 2017-04-28 att de ställer sig bakom OF Enköpings mening i ärendet.

Arbetstagarna erhåller ersättningar att utbetalas av Försvarsmakten, så snart detta kan göras, dock senast den 25 september 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.