Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående brott mot rörlighetsavtalet

Tvisten handlar om att Försvarsmakten har brutit mot rörlighetsavtalet och boendestandard under vinterutbildning.

Ärna OF har påkallat tvisteförhandling med anledning av att Försvarsmakten brutit mot rörlighetsavtalet genom att låta soldater under vinterutbildning i Ånn år 2017, tilldelas boende i strid mot avtalet. 

Försvarsmakten skall utge allmänt skadestånd till Officersförbundet och skall utbetalas av Försvarsmakten senast 15 mars 2019.