Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid i samband med eftersök av försvunnen person mars 2017

Officersförbundet har den 10 mars 2017 ställt sig bakom OF HKPs begäran om ekonomisk ersättning till 18 av sina medlemmar.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med eftersök av en försvunnen person den 16 mars 2017.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till
medlemmarna, totalt 94 468 kronor. Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juni 2017 i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 25 april 2017 och justeras samma dag.