Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid i samband med utryckning vid larm på förråd

Officersförbundet har den 17 december 2015, den 10 mars 2017, den 8 maj 2017 och den 8 maj 2017 ställt sig bakom OF Ärnas begäran om ekonomisk ersättning till sina medlemmar.

Tvisten handlar huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med utryckning vid larm på förråd.

Arbetstagarna erhåller ersättningar att utbetalas av Försvarsmakten snarast, totalt 4896 kronor, dock senast den 25 juli 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.