Hoppa till huvudinnehåll

Tvist avseende felaktigt hanterad insatsarbetstid

Lokal tvisteförhandling enligt 35 § MBL angående övertidsersättning vid Luftstridsskolan.

Begäran om utbetalning av övertidsersättning i samband med bevakningsarbete då arbetstagarna felaktigt erhållit ersättning motsvarande insatsverksamhet när de tjänstgjort med bevakningsuppdrag.

Parterna enades om att arbetstagarna erhåller ersättningar att utbetalas av Försvarsmakten och förhandlingarna avslutades 2018-04-13.