Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid i samband med att USAs vicepresident besökte Sverige 2016

Officersförbundet har den 24 november 2016 ställt sig bakom OF F21:s begäran om ekonomisk ersättning till 20 av sina medlemmar.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med USA:s vicepresident besökte Sverige den 24 till 25 augusti 2016.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till totalt 97 487 kr. Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juni 2017 i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 23 maj och justeras samma dag.