Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid i samband med bevakning av luftrummet när USAs vicepresident besökte Sverige 2016

Officersförbundet har den 14 november 2016 ställt sig bakom OF Lv6s begäran om ekonomisk ersättning till 22 av sina medlemmar. Förhandling har hållits den 5 och 23 maj 2017.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med bevakning av luftrummet när USAs vicepresident besökte Sverige 23-26 augusti 2016.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till medlemmarna med totalt 251 061 kr. Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juni 2017 i samband med ordinarie
löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 23 maj och justeras samma dag.