Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid i samband med bevakning av luftrummet när USAs vicepresident besökte Sverige

Officersförbundet har den 15 september 2016 ställt sig bakom Ärna OFs begäran om ekonomisk ersättning till nio av sina medlemmar. Förhandling har hållits den 5 och 23 maj 2017.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med bevakning av luftrummet när USAs vicepresident besökte Sverige 24-25 augusti 2016.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till 9 medlemmar. Totalt 31 900 kr. Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juli 2017 i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 23 maj och justeras samma dag.