Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid i samband med bevakning av luftrummet

Officersförbundet har den 19 augusti 2016 ställt sig bakom OF Ärnas begäran om ekonomisk ersättning till tre av sina medlemmar.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med bevakning av luftrummet.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till medlemmarna. Totalt 3 125 kr. Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juli 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 25 april 2017 och justeras samma dag.