Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående insatsarbetstid i samband med eftersök av försvunnen person

Officersförbundet har den 30 juni 2016 ställt sig bakom OF Lv6s begäran om ekonomisk ersättning till 43 av sina medlemmar.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med eftersök av en försvunnen person den 15 till 18 juni 2016.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till medlemmarna, totalt 38 334 kr. Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juni 2017 i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 25 april 2017 och justeras samma dag.