Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående insatasarbetstid i samband med övningsverksamhet

Officersförbundet har den 28 juni 2016 ställt sig bakom OF Bothnias begäran om ekonomisk ersättning till en av sina medlemmar.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med övningsverksamhet den 27 och 28 februari 2016.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till medlemmen med 14 500 kr. Beloppet ska betalas snarast, dock senast den 25 juli 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.
Förhandlingen avslutas i enighet den 12 juni 2017 och justeras samma dag.