Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid i samband med transiteringsverksamhet i juni 2016

Officersförbundet har den 28 juni 2016 ställt sig bakom OF Bothnias begäran om ekonomisk ersättning till en av sina medlemmar.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med transiteringsverksamhet den 5-6 juni 2016.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning med 14 834 kr. Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juli 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 2 juni och justeras samma dag.