Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid i samband med brandbekämpning på Gotland

Officersförbundet har den 29 juni 2016 ställt sig bakom OF HKPs begäran om ekonomisk ersättning till sex av sina medlemmar. Förhandling har hållits den 5 maj 2017.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med brandbekämpning på Gotland.

Försvarsmakten ska utge ersättning med totalt 105 180 kr. Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juni 2017 i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 5 maj och justeras samma dag.