Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid i samband med ombasering av helikoptrar i samband med polisuppgifter

Officersförbundet har den 27 juni 2016 ställt sig bakom OF Helikopters begäran om ekonomisk ersättning till 10 medlemmar. Förhandling har hållits den 2 juni och 4 juli 2017.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med ombasering av helikoptrar i samband med polisuppgifter.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till medlemmarna, totalt 323 234 kr.


Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 augusti 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.
Förhandlingen avslutas i enighet den 4 juli och justeras samma dag.