Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående otillåten kvittning

Parterna är ense om att förutsättning för en kvittning inte förelåg i samband med löneutbetalningen september 2015 och att HR-C därför brutit mot kvittningslagen när man gjorde avdrag på lönen utan att något kvittningsmedgivande getts.

Försvarsmakten genom HR-C skall därför utge ett allmänt skadestånd med 5 000 kronor för brott mot kvittningslagen. 

Utöver detta skall HR-C, återbetala det felaktigt kvittade beloppet 2 534 kronor samt därefter hantera fordran i enlighet med tidigare beslut kopplat till förlikningen avseende semesterlöne- garantin, dvs. verkställa avskrivning av hela skulden på 5 524 kronor.