Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående kollektivavtalsbrott på F7

Tvisten handlar om F7 enligt överenskommelse skulle ha tillämpat FAS.

Enligt överenskommelse skulle F7 ha tillämpat FAS från om med 1 januari 2016. F7 förlängde förbandsavtalet LATA med fyra dagar utan att samverka. 

För tvistens lösande har parterna enats om att Försvarsmakten ska utbetala beloppet till Officersförbundet så snart som möjligt.