Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående felaktig ersättning vid bevakningsuppdrag

Lokal tvisteförhandling enligt 35 § MBL angående övertidsersättning.

Bakgrunden till förbundets yrkande är att berörda medlemmar felaktigt erhållit ersättning motsvarande insatsverksamhet när de
tjänstgjort med bevakningsuppdrag.

Parterna enades om att arbetstagarna erhåller ersättningar att utbetalas av Försvarsmakten och förhandlingarna avslutades 2018-04-13.