Hoppa till huvudinnehåll

Tvist löst rörande överskridande av gräns för övertidsarbete

Sju medlemmar i Officersförbundet har under 2015 gjort extra arbetstid utöver tillåtna 416 timmar. Officersförbundet erhåller därför ett skadestånd.

Officersförbundet framhöll att det även varit otydligt vilken sorts arbetstuppgifter som de sju genomfört. Om tjänstgöringen rör jour som vakthavande befäl (VB) finns en övre gräns för jourtjänstgöring på 900 timmar. 

Då listorna varit otydliga och Försvarsmakten underlåtit att bevaka gränserna för övertids- och jouruttag enast parterna om ett skadestånd på 15000 kronor.

Tvisten väcktes 26 januari 2016 och löstes 12/1 2017.